1. لیلی ابوالحسنی , احسان خلیلی , بررسی روش های اجرای حسابداری آب و معرفی و اجرای کارآمدترین روش در ایرا , بررسی روش های اجرای حسابداری آب و معرفی و اجرای کارآمدترین روش در ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۰۷
  2. ناصر شاه نوشی فروشانی , لیلی ابوالحسنی , کامران داوری , فاطمه حیات غیبی بلداجی , زهرا نعمت الهی , تاثیر حامل‌های انرژی و برآورد افزایش قیمت در آن در بخش‌های اقتصادی کشور , اولین کنفرانس ملی اقتصاد اب , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۰۵
  3. سامان مقیمی بنهنگی , علی باقری , لیلی ابوالحسنی , کاربرد حلقه های یادگیری در تحلیل اثربخشی قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه , ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۰۱
  4. مرجان طاهری صفار , لیلی ابوالحسنی , ناصر شاه نوشی فروشانی , تعیین شاخص های ارزیابی پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی سدهای بزرگ , سومین همایش های محیط زیست و کشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۲۲