1. فاطمه کاظمی , پگاه صیادامین , لیلی ابوالحسنی , برخی جنبه های مثبت و منفی استفاده از درختان و درختچه های مثمر در احداث فضای سبز شهری , دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۳
  2. لیلی ابوالحسنی , احسان خلیلی , بررسی روش های اجرای حسابداری آب و معرفی و اجرای کارآمدترین روش در ایرا , بررسی روش های اجرای حسابداری آب و معرفی و اجرای کارآمدترین روش در ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
  3. ناصر شاه نوشی فروشانی , لیلی ابوالحسنی , کامران داوری , فاطمه حیات غیبی بلداجی , زهرا نعمت الهی , تاثیر حامل‌های انرژی و برآورد افزایش قیمت در آن در بخش‌های اقتصادی کشور , اولین کنفرانس ملی اقتصاد اب , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۰۵
  4. سامان مقیمی بنهنگی , علی باقری , لیلی ابوالحسنی , کاربرد حلقه های یادگیری در تحلیل اثربخشی قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه , ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۰۱
  5. مرجان طاهری صفار , لیلی ابوالحسنی , ناصر شاه نوشی فروشانی , تعیین شاخص های ارزیابی پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی سدهای بزرگ , سومین همایش های محیط زیست و کشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۲۲