1. سرور خرم دل , لیلی ابوالحسنی , الهه اعظم رحمتی , بررسی اثرات زیست محیطی نظام های تولید زعفران با استفاده از روش ارزیابی چرخه حیات (مطالعه موردی: شهرستان های تربت حیدریه و قائن) , پژوهش های زعفران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲, صفحه ۲۲۹-۲۴۸
  2. ناصر شاه نوشی فروشانی , لیلی ابوالحسنی , کامران داوری , فاطمه حیات غیبی بلداجی , زهرا نعمت الهی , تاثیر حامل‌های انرژی و برآورد افزایش قیمت در آن بر بخش‌های اقتصادی کشور , آب و فاضلاب , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱, صفحه ۸۴-۹۴
  3. لیلی ابوالحسنی , احسان خلیلی , بررسی روش های اجرای حسابداری آب، معرفی و اجرای کارآمدترین روش , آب و توسعه پایدار , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۹-۲۲
  4. عاطفه بیانی , لیلی ابوالحسنی , ناصر شاه نوشی فروشانی , جریان انرژی در واحدهای سنتی پرورش گاو شیری با تأکید بر انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از تولید الکتریسیته و استفاده از ماشین آلات و تجهیزات , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۲۵۱-۲۶۲
  5. زهرا نعمت الهی , ناصر شاه نوشی فروشانی , مسعود حسین زاده , لیلی ابوالحسنی , بررسی پیامدهای هدفمندسازی یارانه ها، افزایش نرخ ارز و محدودیت ارزی ناشی از اعمال تحریم ها بر حوزه گندم، آرد و نان , اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲, صفحه ۹۷-۱۱۴
  6. حسین محمدی , لیلی ابوالحسنی , محمد تیرگری سراجی , بررسی تأثیر صادرات محصولات خام بخش کشاورزی روی کیفیت محیط زیست , اقتصاد کشاورزی و توسعه , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲, صفحه ۵۸-۶۹
  7. مرجان طاهری صفار , ناصر شاه نوشی فروشانی , لیلی ابوالحسنی , ارزیابی اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی احداث سد بار نیشابور , جغرافیا و مخاطرات محیطی , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۱۲۷-۱۴۶
  8. حامد بی ابی , حسین محمدی , لیلی ابوالحسنی , تأثیرعوامل اقتصادی منتخب موثر بر آلودگی آب های زیرزمینی در دو گروه از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه , اقتصاد و توسعه کشاورزی , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۸۶-۹۳
  9. راضیه محمدی پور , ناصر شاه نوشی فروشانی , آرش دوراندیش , لیلی ابوالحسنی , بررسی تطبیقی حاشیه خرده فروشی و کارایی بازارهای میوه و تره بار شهرداری و شهری (مطالعه موردی شهرستان مشهد) , اقتصاد کشاورزی و توسعه , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۱۵۵-۱۸۴